اخبار مربوط به «آموزش فرنی»

این نوع فرنی بسیار مقوی و خوشمزه و مناسب سفره های افطار هست.