اخبار مربوط به «آموزش عروسک انگشتی»

یکی از بامزه ترین و ریزه میزه ترین عروسک ها، عروسک های انگشتی هستند. عروسک های انگشتی رو با هر نوع پارچه ای می شه درست کرد. من در اینجا به خاطر راحتی و سادگی کار، از پارچه های نمدی استفاده کردم.

عروسکای ما با هم نماز میخونن، هیت میرن و سلام علیک میکنن و ….