اخبار مربوط به «آموزش شله زرد»

شیرینی مناسب، برنج معطر ایرانی، مقدار زعفران و عطر گلاب راز یک شله زرد خوشمزه است.