اخبار مربوط به «آموزش رفتار با کودک»

نویسنده: زهرا نجات کتاب: چگونه با کودکم رفتار کنم نویسنده : دکتر گاربر مترجمان : شاهین خزعلی، هومن حسینی نیک، احمد شریف تبریزی زیر نظر دکتر محمد ولی سهامی انتشارات مروارید “وقتی تصمیم میگیرید صاحب فرزند شوید ،یعنی مسئولیت بلند مدت و سنگین تربیت او را پذیرفته اید.در تربیت کودک مانند هرکار دیگری با مشکلاتی […]