اخبار مربوط به «آموزش تهیه ی نان مسطح با ماست»

برای طبخ این نون نیازی به استفاده از فر نیست