اخبار مربوط به «آموزش ترشی گوجه سبز»

چند روز پس از درست کردن ترشی، آب و نمک آن را بچشید، اگر به نمک نیاز داشت اضافه کنید.

تاریخ ارسال: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬