اخبار مربوط به «آموزش ترافیک»

هر ساله در سراسر دنیا تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در حوادث و وسوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند این در حالیست که با آموزش های صحیح و فرهنگ سازی مناسب می توان تا حد زیادی از این حوادث دلخراش کاست.به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، شاید هیچ حادثه […]