اخبار مربوط به «آموزش بافت عروسک»

بافتن عروسک با کمک قلاب بافی کار آسونیه.. باور کنید.. برای بافت این بچه جغد خواب آلود به کامواهایی با رنگ های مختلف و میله قلاب بافی و یه خرده حوصله نیازه. این عروسک از چند قسمت تشکیل شده.

با کمی حوصله و دقت می تونید با هنر خودتون یک عروسک جوجه ببافید.