اخبار مربوط به «آموزش بافتن گل»

می تونید از این گل ها، برای تزئین لباس، تل، گُل سر، آویز اتاق کودک و … استفاده کنید.