اخبار مربوط به «آموزش الفبا»

نیازی به آموزش حروف الفبا نیست و آموزش های مرسوم مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی کفایت می کند. معمولاً کودکان از طریق بازی ها یاد می گیرند. پس بازی های بیشتر و بیشتری بیاموزید.

کودکان از طریق بازی ها یاد می گیرند. پس بازی های بیشتر و بیشتری بیاموزید

تاریخ ارسال: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬