اخبار مربوط به «آموزش آداب معاشرت به فرزندان»

همه مادر پدرا دوست دارن بچه هاشون مؤدب باشن. وقتی یه بزرگتر رو ببینن بهش سلام کنن

کودکان، برای آموختن آداب معاشرت، به یک الگوی عملی احتیاج دارند.

کاری کنید که بدانند وقتی کسی به آنها لطف می‌کند باید در قبال آن سپاسگزاری کنند.

تاریخ ارسال: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: