اخبار مربوط به «آمادگی برای بلوغ»

دختری که تا مدتی پیش مهم ترین دغدغه زندگی اش، دنیای کوچک عروسک هایش بود، ناگهان با ظاهر شدن نخستین نشانه های بلوغ متوجه جسم خودش می شود و به سمت ایجاد تصور ذهنی مثبت یا منفی از جسم خود می رود.

تاریخ ارسال: ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬