اخبار مربوط به «آماده کردن کودک»

با کودک راجع به تک تک مراحل صحبت کنید.

تاریخ ارسال: ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

با کودک درباره روند خون گیری حرف بزنید