اخبار مربوط به «آسیب رساندن کیسه هوا به کودکان»

کیسه‌‌های هوایی برای حفاظت بزرگسالان در حین رانندگی طراحی شده‌اند. با اینکه کیسه‌های هوایی بالقوه می‌توانند جان کودکان را در هنگام حادثه رانندگی نجات دهند، اما نیرو و سرعتی که این کیسه‌ها اعمال می‌کنند می‌توانند به افراد کم‌سن آسیب برسانند. برای جلوگیری از آسیب کودکان به علت بادشدن کیسه هوا به این نکات توجه کنید: […]