اخبار مربوط به «آرد ذرت»

این نوع فرنی بسیار مقوی و خوشمزه و مناسب سفره های افطار هست.