اخبار مربوط به «آداب معاشرت»

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده هستند. باید در پرورش آنها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد. والدین موظف هستند به فرزندان خود آداب معاشرت بیاموزند و مواردی را که در ارتباط با دیگران باید رعایت کنند، یاد دهند. به فرزندان خود یاد دهید در زمان گفت‌‌و‌گو […]

تاریخ ارسال: ۲۰ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

کودکان، برای آموختن آداب معاشرت، به یک الگوی عملی احتیاج دارند.