مطالب مربوط به «کوتاه نوشته ها»

ولیمه حذاق ولیمه ای که مستحب است وقتی فرزند در خواندن قرآن حاذق و ماهر شد، داده شود.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

می شود که گاه مادر سر سفره ی صبحانه برایت لقمه بگیرد. بگوید: بخور تا جون داشته باشی درس بخونی(یا کار کنی).

تاریخ ارسال: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

هفت سال اول زندگی، سالهای شگفت انگیز یادگیری و خلاقیت هر انسان است ؛ مادر باید تمام آنچه که دوست دارد برای تمام عمر برای کودکش بماند، در این هفت سال به او بیاموزد .

تاریخ ارسال: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

…وعلیک السلام یا ولدی ویا قره عینی و ثمره فؤادی…

تاریخ ارسال: ۰۳ فروردین ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها:

نویسنده: مادربانو خدایا! تا پیش از این نمی دانستم که بوی بد مدفوع کودک که همه حتی خودم از آن بدمان می آید چه لطفی در حق اوست. هر وقت بوی بد احاطه ش می کرد، پیف پیف می کردم و او را زیر بغل می زدم تا بشویمش. اما وقتی چند روز به دلیلی […]

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

پیش از این، فکر نکرده بودم این که صدای گریه ی یک موجود کوچک که اینقدر بلند است که گاهی فکر می کنم بلندگو قورت داده است چه نعمت بزرگی ست و چه لطفی در حق او و من کرده ای.

تاریخ ارسال: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

فقط و فقط به خاطر شرمندگی از بنده ی کوچکی که به محض شنیدن صدای اذان کارش را رها می کند….

تاریخ ارسال: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

چه کنم. دست خودم نیست. مادری دل نازکم کرده.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

او فطرتش سالم است راه خودش را می رود فقط خرابش نکنید

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

اما تلاش برای ایجاد صفتی در بچه که خودمان نداریم یا به اندازه کافی نداریم آب در هاون کوبیدن است.

تاریخ ارسال: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:
مطالب قدیمی تر »