مطالب مربوط به «کوتاه نوشته ها»

ولیمه حذاق ولیمه ای که مستحب است وقتی فرزند در خواندن قرآن حاذق و ماهر شد، داده شود.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

می شود که گاه مادر سر سفره ی صبحانه برایت لقمه بگیرد. بگوید: بخور تا جون داشته باشی درس بخونی(یا کار کنی).

تاریخ ارسال: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

هفت سال اول زندگی، سالهای شگفت انگیز یادگیری و خلاقیت هر انسان است ؛ مادر باید تمام آنچه که دوست دارد برای تمام عمر برای کودکش بماند، در این هفت سال به او بیاموزد .

تاریخ ارسال: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

…وعلیک السلام یا ولدی ویا قره عینی و ثمره فؤادی…

تاریخ ارسال: ۰۳ فروردین ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها:

پیش از این، فکر نکرده بودم این که صدای گریه ی یک موجود کوچک که اینقدر بلند است که گاهی فکر می کنم بلندگو قورت داده است چه نعمت بزرگی ست و چه لطفی در حق او و من کرده ای.

تاریخ ارسال: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

فقط و فقط به خاطر شرمندگی از بنده ی کوچکی که به محض شنیدن صدای اذان کارش را رها می کند….

تاریخ ارسال: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

چه کنم. دست خودم نیست. مادری دل نازکم کرده.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

او فطرتش سالم است راه خودش را می رود فقط خرابش نکنید

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

اما تلاش برای ایجاد صفتی در بچه که خودمان نداریم یا به اندازه کافی نداریم آب در هاون کوبیدن است.

تاریخ ارسال: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

و البته یک نگاه ساده تر شاید این باشد که هر دو دسته دارند به اقتضای سن وموقعیتشان عمل می کنند، شاید!!!

تاریخ ارسال: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬
مطالب قدیمی تر »