مطالب مربوط به «معرفی کتاب»

این کتاب اگر با ادعای نویسنده مطابق باشد، نه تنها برای والدینِ دختران که برای مردان و زنان مفید است. خیلی وقت ها مصیبت های زنان ازین جاست که خودشان، ویژگی های فیزیولوژیکی و آفرینشی خود را به خوبی نمی شناسند.

تولد نوزاد جدید و عکس‌العمل بچه‌ی اول،
مشکل خانواده‌های جوان!

تاریخ ارسال: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

ضمون کلی کتاب حوزه انسان شناسی است که شاید یکی از درخشان ترین جنبه های فکری شهید بهشتی همین حوزه انسان شناسی باشد.

کتاب، از توصیف انسان در قرآن، آغاز می شود و بعد از بررسی مفاهیم تربیت و اهداف تربیتی؛ مبانی اصول و روش های تربیتی را تشریح می کند.

تاریخ ارسال: ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

معرفی دو کتاب زیبا و جذاب دیگر جهت آمادگی کودکان برای تولد نوزاد جدید

معرفی دو کتاب زیبا و جذاب جهت آمادگی کودکان برای تولد نوزاد جدید

تاریخ ارسال: ۰۴ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

پرسیدن از خدا و کارهای او گناه نیست؛ اما برای رسیدن به جواب های درست باید کمی صبر داشته باشی. خدا در قرآن وعده داده است که آدم های با صبر و حوصله را یاری کند. بدان که خدا تو را هم کمک خواهد کرد و تو را به جواب سوال هایت خواهد رساند.

در این کتاب داستان های کوتاه و بلندی در مورد حیواناتی که در قرآن و روایات از آنها نام برده شده است، آمده است.

تاریخ ارسال: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

مولف در این کتاب نخست به دوره‌های رشد و تکامل درک دینی کودکان و ویژگی‌های آن اشاره می‌کند؛ سپس رهنمودهایی در زمینه آموزش معارف اسلامی به کودکان پنج تا دوازده سال فراهم می‌آورد.

کودک این گونه که شما می خواهید به دنیا می آید ولی در مسیر تربیت با نگاه “حسرت” و یا نگاه “آرزو” که در والدین وجود دارد ، از مسیر طبیعی خود دور می شود .

تاریخ ارسال: ۰۸ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬
مطالب قدیمی تر »« مطالب جدیدتر